9.27 ABK+大阪YMCA@HelloJapan留日講座

ABK College(東京) 大阪YMCA(大阪) 

因為好多同學都錯過咗講座,我哋亦接到好多電話嘅查詢日本留學嘅事情。

日本留學究竟出路如何? 留學要有什麼資格? 點樣報名?
咁多疑問嘅你記得你參加我哋呢一場嘅講座啦!
有見及此,為了讓學生有更直接的途徑了解學校資訊,將會連線直播代表講解的留學講座。

今次的嘉賓有
ABK COLLEGE (東京)
大阪YMCA學院大阪YMCA國際専門學校 (大阪)

講座將會與 學校代表進行連線,為大家介紹其學校課程、特點及可即時解答各位參加者之提問。
學校代表亦即場講解,院校介紹課程及留學日本的需知、申請

日本留學及升學講座(講座編號:927)
2020年9月27日(日)
2:00- 4:00PM (學校介紹+長期留日)
Online+本中心
佐敦道9-11號高基大廈1樓(佐敦站B2)

有興趣嘅同學可用以下方式預約留位

i) Whatsapp至 9445-7636

927_w730