6.06 ECC外語(大阪)+新宿日本語学校@HelloJapan留日講座

HelloJapan X 新宿日本語學校 (東京)+ECC国際外語専門学校 日本語学科 (大阪)

因為好多同學都錯過咗講座,我哋亦接到好多電話嘅查詢日本留學嘅事情。

日本留學究竟出路如何? 留學要有什麼資格? 點樣報名?
咁多疑問嘅你記得你參加我哋呢一場嘅講座啦!
有見及此,為了讓學生有更直接的途徑了解學校資訊,將會連線直播代表講解的留學講座。

今次的嘉賓有
新宿日本語學校 (東京)
ECC国際外語専門学校 日本語学科 (大阪)

講座將會與 學校代表進行連線,為大家介紹其學校課程、特點及可即時解答各位參加者之提問。
學校代表亦即場講解,院校介紹課程及留學日本的需知、申請

日本留學及升學講座(講座編號:524)
2020年6月6日(六)
2:00- 4:00PM (學校介紹+長期留日)
佐敦道9-11號高基大廈1樓(佐敦站B2)

由於座位有限,敬請預約!

有興趣嘅同學可用以下方式預約留位
i) Whatsapp至 92250776
ii) 登入以下連結網上留位
https://fs22.formsite.com/yHZb8O/0yt4hfjn4a/index.html…

今次一樣有兩種參與方法
a) 親臨現場參與 【贈送獨立包裝口罩乙個】
b) zoom 線上參與

★避免人流聚集,採少人數制,先到先得,有興趣儘快預約喇

606_A4