KMBT_C554-20141031123305
冬季特色課程推介2

想唔想係冬季去日本體驗一下動漫製作嘅過程呢?
如果想嘅話就快D報名啦!
J國際學院 推介
推介2. 15日冬季短期遊學課程
截止報名日期為2015年1月9號
先到先得額滿即止!
盡快約我哋嘅專員查詢報名 2264 8328